25.01.2019 — 16.03.2019

oriol vilapuig: Fulls de Son

Inauguració: 25 de gener de 2019 a les 19h




------------------------------“Hipnos capturó al invierno y lo vistió de granito. El invierno se
------------------------------hizo sueño, Hipnos se convirtió en fuego. Lo que siguió es cosa de
------------------------------los Hombres.”

------------------------------— René Char, Feuillets d’Hypnos


------------------------------“ [...] la omisión, lo oscuro, el recorte, la confrontación de dos
------------------------------improbabilidades que juntas resultan en un pedazo de vida, la
------------------------------negativa a inmovilizar lo vital con los recursos de la denominación
------------------------------directa, el total aprovechamiento de la descripción indirecta, todo
------------------------------esto pertenece al mundo formal del montaje…, en mi caso el intento
------------------------------de conservar la vida propia de algo difícil de comprender.”

------------------------------— Alexander Kluge, El autor como domador o como jardinero


Sota el títol Fulls de Son es presenta un conjunt de treballs que s’organitza a partir d’un seguit d’experiències i metodologies reiterades que vénen determinades per la seva inscripció en un suport, un lloc i un temps.

L’eix central de l’exposició el constitueix una peça composta per quaranta-dos dibuixos que dona títol a la mostra. Aquests dibuixos s’ordenen i es mostren a partir d’algunes idees metodològiques:

El retornar com a forma constitutiva de l’ésser i que és present en un dels dibuixos inicials que inclou la pròpia sèrie. Una incitació a pensar el temps i la seva construcció, entenent el mateix gest de retornar com una forma reiterada d’habitar espais comuns en el desig d’inscriure’ns i compartir el llenguatge com a forma d’experiència.

La paraula “fulls” fa referència aquí a un suport (uns quaderns de dibuix que mesuren aproximadament 30 x 30 cm que recullen anotacions i estudis diversos), però també defineix una actitud de recorregut que podríem qualificar d’assagística i erràtica per la seva forma oberta i en constant construcció. Aquest suport, que fa visible un moviment on conflueixen interessos heterogenis, construeix un dispositiu on la cita i el muntatge donen lloc a un espai de col·lisió d’improbabilitats que, com un mosaic, contraposa allò que és ordenat, compacte i unitari a allò trossejat i fragmentari.

Aquests fragments, que prenen sentit en la seva forma d’ús, els constitueixen, en la majoria dels casos, referències a la cultura i l’art en autors com Henry Michaux, Morton Feldman, Pascal Quignard, Hans Holbein, Giovanni Bellini..., entre d’altres, i tot això per suggerir experiències a l’entorn del temps, el llenguatge, el cos, l’art, l’absència, l’erotisme, el desig i la mort.

Altrament, “Son” indica un lloc, el d’un petit poble del Pirineu català on han estat realitzats la major part dels dibuixos que constitueixen la mostra. La pròpia polisèmia del mot* deixa veure l’obertura de significats del propi treball incidint indirectament en certs aspectes onírics i inconscients de la sèrie. També cal assenyalar la ressonància indirecta del títol amb els poemes que René Char va agrupar sota el títol de Feuillets d’Hypnos [Fulls d’Hipnos].

Tanca la mostra una seqüència de dotze dibuixos i una fotografia que es mostren com a resposta a una citació extreta d’un dels poemes de Georges Trakl (1887-1914), incidint també en una manera de fer erràtica i “poètica” en la construcció de sentit.





Descarregar full de sala -> .pdf [749 KB]

Descarregar invitacio -> .pdf [749 KB]

Web de l'artista -> veure