04.10.2014 - 19.12.2014

Joan Morey: EL GIR / EL GIRO / THE TURN [Guió obert per a performance col·lectiu]

Inauguració: divendres 3 d'octubre de 2014 a les 19h



«Un home va desplomar un rossinyol, i
en trobar poc per menjar va dir:
"Tu ets només una veu i res més."»

PLUTARC. Moralia: màximes dels espartans [Apophthegmata Lacònica] 233a.


En moments de crispació ciutadana, davant successos que trastornen l’estructura social, el subjecte ha recuperat de forma radical l’ús de la “veu pública” per manifestar la seva ideologia o disconformitat. Conseqüentment l’ús del llenguatge s’ha vist amplificat per les noves tecnologies que, malgrat servir de megàfon, no substitueixen l’espai real per la llibertat d’expressió i la manifestació de l’opinió pública. En una mena de translació, el llenguatge propi de les manifestacions i marxes reivindicatives (pancartes, eslògans, símbols) ha estat adoptat pels nous media. De la mateixa manera que una pancarta té un espai limitat per a la seva escriptura aquestes noves formes de comunicació necessiten d’un ús del llenguatge pre-determinat, per exemple mitjançant restriccions d’espai (140 caràcters a 'twitter'), utilitzant elements d’interacció (etiquetes o 'hashtags') o amb l’obligació intrínseca d’emprar una terminologia clara i directa. En ambdós casos, aquests mecanismes de comunicació específica són utilitzats perquè els seus emissors-usuaris aconsegueixin conduir el missatge cap a certs paradigmes d’efectivitat.

EL GIR / EL GIRO / THE TURN [Guió obert per a performance col·lectiu] recull aquests comportaments i canvis “gramaticals” en l’ús del llenguatge per interposar-los a altres formes de comunicació artística, formes en què el missatge, la paraula o el text ocupen un altre lloc i funcions diferents. Aquest projecte s’inscriu en l’espai limítrof que ocupa allò textual en l’art contemporani, reivindicant el paper de l’artista com a “intèrpret” dels esdeveniments socials-polítics i ideològics que li pertoquen i el seu rol de “traductor” d’aquests en forma d’obra.

EL GIR… està format per una sola obra (a la sala d’exhibició) fragmentada en onze parts i un tríptic d’acompanyament, a manera de prefaci (situat a la planta baixa). Aquesta peça introductòria de 2013 consta de tres dibuixos sobre paper que porten per títol Excerpts [Duet for Cannibals (1969), Susan Sontag] i formen part d’un projecte major que recull fragments de diàlegs, passatges o extractes de diverses pel·lícules a través de les línies de subtítols. Una vegada seleccionats són transferits a suports artístics diversos però eliminant la imatge a la qual pertanyen. D’aquesta forma cada sentència es presenta fora de context i perd la seva relació amb l’original, ocasionant una obra nova capaç de generar nous significats. En aquest cas, les frases que conformen el tríptic procedeixen de la pel·lícula dirigida per l’escriptora i intel·lectual americana Susan Sontag: Duett för kannibaler AKA Duet for Cannibals (1969). El Dr Bauer, un dels protagonistes del film, les pronuncia en solitari davant d’un mirall, en una espècie de re-afirmació de la seva identitat enfront del rol que ocupa en l’argument de l’obra. En el film, Sontag pretenia confondre deliberadament a l’espectador, deixant entreveure que darrere del que està veient en la pantalla existeix algun tipus de significat subjacent.

D’acord a les afirmacions proposades en el guió de la pel·lícula de Sontag i seguint la metodologia de treball utilitzada en els dibuixos es desenvolupa l’obra principal de l’exposició, una obra que no confon a l’espectador però que tampoc li facilita (literalment) la lectura de la mateixa. EL GIR / EL GIRO / THE TURN [Guió obert per a performance col·lectiu] es conforma d’onze dibuixos sobre tela sense preparar, deu d’ells disposats sobre una superfície plana i el restant encapsulat i penjat en la paret. Com especifica la postil·la del títol del projecte bé podria tractar-se de parts d’un guió (en aquest cas un guió obert, en procés o sense acabar) d’un possible performance col·lectiu (o realitzat per diversos intèrprets).


Fotografias Roberto Ruíz


Descarregar invitació -> .pdf [979 KB]

Descarregar full de sala (català) -> .pdf [193 KB]

Descarregar full de sala (castellà) -> .pdf [193 KB]