25.05.2018 — 28.07.2018

Joaquim Chancho: Touch

Inauguració: divendres 25 de maig de 2018 a les 19 h
La mà dreta i la mà esquerra estan constituïdes per cinc dits: el polze que és el més gros i curt, l’índex, també dit assenyalador, el cor que està al mig de la mà i que és dipositari habitualment d’anells, generalment d’or o de plata i que per aquest motiu es diu també dit de l’anell, l’anular o mitger, i per últim el menovell, també anomenat dit petit. La mà dreta i la mà esquerra estan formades anatòmicament per tres grups d’ossos, el carp o canell, el metacarp i les falanges dels dits; cada dit de la mà dreta i de la mà esquerra té tres falanges, la falange proximal, la falange mitjana i la falange distal a excepció del polze que és el dit més gros i curt de la mà dreta i de la mà esquerra, que només té la falange proximal i la falange distal. El carp o canell, el metacarp i les falanges dels dits de la mà dreta i de la mà esquerra s’articulen per lligaments, tendons i pels diferents muscles, artèries, venes, nervis i teixits fibrosos que creuen les articulacions radio carpianes, carpiana mitjana i carp metacarpianes i que permeten els moviments d'adducció, abducció, extensió i flexió del polze que és el més gros i curt, de l’índex, també dit assenyalador, del cor que està al mig de la mà i que és dipositari habitualment d’anells generalment d’or o de plata i que per aquest motiu es diu també dit de l’anell, de l’anular o mitger, i per últim del menovell, també anomenat dit petit. A les regions o extremitats de les falanges distals del polze que és el dit més gros i curt, de l’índex, també dit assenyalador, del cor que està al mig de la mà i que és dipositari habitualment d’anells d’or o de plata, de l’anular o mitger i per últim del menovell, també anomenat dit petit de la cara palmar de la mà dreta i de la cara palmar de la mà esquerra, es troben les papil·les dactilars o dèrmiques: crestes i solcs que formen infinitat de línies en petit relleu i que al pressionar sobre alguna superfície, a causa de la pròpia suor o bé untant el tou del dit amb substàncies colorants produeixen un dibuix o empremta dactilar diferent en cada persona, anomenat també dactilograma.

A la paret de la dreta, cinc dactilogrames que corresponen als cinc dits de la cara palmar de la mà dreta: el polze que és el més gros i curt, l’índex, també dit assenyalador, el cor que està al mig de la mà i que és dipositari habitualment d’anells generalment d’or o de plata i que per aquest motiu es diu també dit de l’anell, l’anular o mitger, i per últim el menovell, també anomenat dit petit.

A la paret esquerra cinc dactilogrames que corresponen als cinc dits de la cara palmar de la mà esquerra: el polze que és el més gros i curt, l’índex, també dit assenyalador, el cor que està al mig de la mà i que és dipositari habitualment d’anells generalment d’or o de plata i que per aquest motiu es diu també dit de l’anell, l’anular o mitger, i per últim el menovell, també anomenat dit petit.

– Joaquim Chancho

Descarregar invitació -> .pdf [141 KB]

Descarregar full de sala -> .pdf [38 KB]

Web de l'artista -> veure