08.05.09 - 11.07.09

Sito Mújica: Mimesis/Diégesis

Inauguració: divendres 8 de maig de 2009, 19.30 h.

Mimesis/Diégesis és la primera exposició individual de l'artista establert a Barcelona Sito Mújica (Sabadell, 1971) i inclou un repàs al seu projecte Copiadas, consistent en reproduccions a llapis de retrats fotogràfics i en el qual porta treballant els últims tres anys.

La mostra es compon de més d'una desena de dibuixos obtinguts d'imatges dels seus fotògrafs preferits i altres tants de la subsèrie Phylomithés/Mitomani, en què reprodueix fotografies principals de perfils Myspace.

Concebuda a manera d'instal·lació, l'exposició dels dibuixos es complementa amb un acoblament en honor als seus fotògrafs font d'inspiració i un vídeo, realitzat per l'artista Ramón Guimaraes, on es documenta tot el procés després d'una copiada, des que els fotògrafs Paco y Manolo disparen la fotografia fins que aquesta és reproduïda per Sito en el seu estudi.

Amb les seves Copiadas, Sito Mújica ens convida a treure el cap pel sofisticat i natural univers que caracteritza el seu imaginari. Recuperant en llapis de grafit la puresa de la imatge del retrat fotogràfic, fa la seva pròpia reflexió sobre el caràcter volàtil de la identitat contemporània.

Així, ens submergeix en el seu exercici de taxonomia subjectiva, producte d'una ciber-arqueologia de mirades, les dels seus fotògrafs preferits. Voyeur, idòlatra i vampir, projecta aquesta múltiple condició en els seus ingràvids dibuixos, rendint tribut als ulls després de la imatge fotogràfica com a constructors d'identitats, fent del seu joc de rèpliques nous i oberts relats compartits.

Amb Mimesis/Diégesis, el títol, recupera un cop més l'empremta filosòfica des de la qual elabora el seu procés de poètica reproducció. Mimesi, entesa com la còpia en si mateixa, fa a la imitació fidel de la naturalesa en l'art clàssic, mentre diègesi aludeix a la ficció del relat, allò on el narrador es desplega, més enllà de la retransmissió literal i els eixos són espai, temps i personatges. Així, encara que en les lògiques platòniques i aristotèliques aquests dos conceptes es veuen enfrontats i es consideren excloents, en la reconversió de sígnes proposada per Sito Mújica és la seva conjunció simbiòtica la que estructura les noves imatges, conservant la base icònica compositiva i prolongant l'abast dels seus lectures des de la recontextualització.

— Alex Brahim

Web de l'artista -> veure